Thông báo học bổng: Học bổng Mùa Xuân

   


* Đối tượng và điều kiện nhận học bổng:
- Có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được đến trường
- Là đoàn Viên gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
- Có thành tích học tập Khá, Giỏi trở lên.
* Số lượng: 5 hồ sơ.
Các bạn sinh viên đủ điều kiện nhanh chóng liên hệ trực tiếp A.Nghĩa (01216034134) phòng Công tác sinh viên ngay để được hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ xét học bổng.
**Chú ý: Chương trình sẽ kết thúc sớm khi nhận đủ hồ sơ.