Ban Chấp hành Đoàn trường lâm thời

1.Đồng chí Nguyễn Quốc Toàn, Bí thư Đoàn Trường.

  1. 2.Đồng chí Đỗ Quốc Huy, Phó Bí thư Đoàn trường.
  2. 3.Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường.
  3. 4.Đồng chí Nguyễn Hoàng Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  4. 5.Đồng chí Huỳnh Vinh Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  5. 6.Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  6. 7.Đồng chí Bùi Thị Vân, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  7. 8.Đồng chí Nguyễn Anh Duy, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.
  8. 9.Đồng chí Bùi Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.

Hãy nhập số điện thoại của bạn
và chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn để tư vấn

Chúng tôi đang tiếp nhận và gửi tới bộ phận xử lý

Cảm ơn.
Chúng tôi sẽ gọi lại sớm nhất có thể.

Liên hệ