Xây nhà đại đoàn kết tại Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long

Chương trình xây nhà đại đoàn kết tại Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long do sinh viên năm thứ 2 ngành Kỹ thuật Xây dựng của Nhà Trường trực tiếp tổ chức; thiết kế bóc toán khối lượng vật tư và trực tiếp thi công đã đến giai đoạn lên tường gạch. Đây là công trình đầu tay do các sinh viên đang theo học tại trường. Công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đồng thời khẳng định với xã hội, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng về tay nghề và chất lượng đào tạo của Trường CĐN Kinh tế Công nghệ Tp. HCM.

Một số hình ảnh của hoạt động: