Thông báo lùi thời gian nộp bài thi “ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019”

THÔNG BÁO

 

V/v Lùi thời gian nộp bài thi “ HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019”

 

Thực hiện theo kế hoạch số 28/KH – CĐQT ngày 08/04/2019 về việc tổ chức kế hoạch “HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019”

 

            Vì lý do khách quan: một số lớp trùng lịch thi nên không thể nộp về VP Khoa Ngoại ngữ kịp. Nay ban tổ chức hội thi thông báo đến các đơn vị cá nhân liên quan tham gia cuộc thi cụ thể như sau:

 

  • Lùi thời gian nộp bài đến trước 17h00 ngày 22/04/2019 và theo địa chỉ Email Duytv@ich.edu.vn
  • Công bố kết quả : ngày 26/04/2019.
  • Các vòng thi tiếp theo sẽ được thông báo về thời gian và địa điểm cụ thể sau.

 

  • Đây là hoạt động cấp trường các bạn ban cán sự, chi đoàn các lớp tích cực triển khai và tham gia, ngoài ra sẽ được cộng điểm rèn luyện, đề nghị các bạn ban cán sự lớp đề cử tối thiểu 2 sinh viên tham gia. Nếu không tham gia sẽ ảnh hưởng đến thi đua của lớp.