KHAI BÁO Y TẾ- TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TPHCM

Trong thời gian trở lại học tập và làm việc sau kì nghỉ tết Nguyên đán 2021, tất cả Cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM bắt buộc phải khai báo y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Khai báo y tế theo mẫu sau:

KHAI BÁO Y TẾ TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TPHCM