Thông Báo Về Việc Học Sinh, Sinh Viên Đăng Ký Dự Lễ Tốt Nghiệp 2020

Thời gian: 07h00, Thứ bảy, ngày 31/10/2020.
Địa điểm: Hội trường lầu 5 Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Bình Tân, số 460C đường Kinh dương Vương, phường An Lạc A, Quận Bình Tân.
Phòng Truyền thông