Kết quả thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 08/08/2019

Kết quả thi lần 1 - Xem tại đây

Kết quả thi lần 2 - Xem tại đây

Ghi chú:

- Sinh viên đăng ký phúc khảo từ ngày 23/09/2019 đến hết ngày 07/10/2019.

- Nộp lệ phí phúc khảo tại phòng Tài vụ sau đó mang biên lai lên phòng đào tạo để nhận đơn và điền thông tin.

- Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu đăng ký sau thời gian trên.

- Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo (gặp cô Như).