TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM VÀ ĐẠI HỌC HOSAN HÀN QUỐC KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ THỎA THUẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ngày 29.1 vừa qua, trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM (ICH) đã ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác quốc tế với trường Đại học Hosan Hàn Quốc (HSU) gọi tắt là MOU, nhằm thiết lập mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, được xây dựng trên cơ sở hợp tác và phát triển Giáo dục quốc tế.

Theo đó, việc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa ICH và HSU dựa trên một số hoạt động thiết thực như chương trình học quốc tế liên kết; trao đổi chương trình giảng dạy; trao đổi các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu học tập; trao đổi giảng viên hoặc sinh viên; xây dựng mạng thông tin liên kết hợp tác, truyền thông và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giáo dục.

Theo biên bản hợp tác này, sinh viên Việt Nam được cấp bằng của ICH với trình độ tiếng Hàn tương đương TOPIK3, có khả năng xét thẳng vào trường Đại học Hosan. Trong trường hợp trình độ tiếng Hàn của sinh viên ICH không đủ tiêu chuẩn, đại học Hosan sẽ tiến hành một số khóa học tiếng Hàn trước chương trình.

Được biết, biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa ICH và HSU có thời hạn 5 năm tính từ ngày kí kết. Sau 5 năm, biên bản MOU được tự động gia hạn. Nếu chấm dứt quá trình hợp tác, một trong hai bên phải gửi trước thông báo cho cơ sở có thẩm quyền để giải quyết. Các điều khoản hợp tác cho từng hoạt động cụ thể được thảo luận và thống nhất trước khi đi vào hoạt động. Đại diện của hai trường ký hai biên bản MOU gốc, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.