Thông báo đóng học phí khóa 06 - 07

   

 

* Khóa 06 (2016 -2019) đóng học phí học kỳ 6:

- Ngành dược: 4.000.000 đồng

- Các ngành khác: 2.000.000 đồng

* Khóa 07 (2017 -2020) đóng học phí học kỳ 3:

   (Mức học phí đính kèm theo thông báo này)

    Thời gian đóng học phí bắt đầu từ ngày 09/06/2018 đến hết ngày 30/06/2018.

Lưu ý:

- Mọi trường hợp không đóng học phí đúng thời hạn 30/06/2018 sẽ không có tên trong danh sách thi, nhà Trường sẽ không gia hạn bất kỳ trường hợp nào, sinh viên đi thi phải đem theo bill học phí.

- Đóng trong giờ hành chính tại phòng tài vụ của Trường.