Thông Báo Về Việc Thêm Phương Thức Nộp Hồ Sơ Tuyển Sinh Trong Mùa Dịch Covid-19

Do diễn biến phức tạp của  dịch  Covid-19  hiện nay và  tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và phụ huynh, Trường Cao Đẳng Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo các phương thức nộp hồ sơ tuyển sinh trong mùa dịch Covid-19 như sau:

Phòng Truyền thông