Tuần lể: Khảo sát chất lượng đào tạo

TUẦN LỄ "CHẤM ĐIỂM" CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hàng học kỳ Trường Cao đẳng Quốc Tế TpHCM đều thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên đang học tại trường. Các bạn sinh viên đều được khảo sát qua phiếu đánh giá chất lượng. Mục tiêu nhà trường cần có cái nhìn công khai và toàn diện về chất lượng để điều chỉnh họat động và hướng đến chất lượng tốt hơn.
Tiêu chí chất lượng lần này có cải tiến, SV sẽ đánh giá chất lượng cho tòan bộ họat động của trường:
- Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
- Sự hỗ trợ của tất cả các phòng ban.
- Họat động giảng dạy, bao gồm nội dung giảng dạy, họat động giảng dạy tích cực, cảm nhận kết quả đạt được ...

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 19/12/2018 đến hết 26/12/2018