Hợp tac đào tạo ngành " Công nghệ thông tin" giữa Trường cao đẳng quốc tế TPHCM $ Trường đại học khoa học tự nhiên TPHCM

   

HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGÀNH “CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ TP.HCM & TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
Sáng ngày 06/07/2017, tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TpHCM đã diễn ra Lễ kí kết hợp tác đào tạo giữa trường Cao Đẳng Quốc Tế Tp.HCM & Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Tp.HCM
Theo thỏa thuận hợp tác đã được ký kết, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TpHCM sẽ chuyển giao chương trình cao đẳng ngành Công Nghệ Thông Tin cho trường Cao Đẳng Quốc Tế Tp.HCM. Đồng thời trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM có trách nhiệm hợp tác cùng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, cộng đồng trách nhiệm để đạt được hiệu quả theo đúng thoả thuận của chương trình hợp tác.
Như vậy, bắt đầu từ kỳ tuyển sinh 2017, thí sinh có thêm sự lựa chọn khác để lấy bằng đại học chính quy ngành “Công nghệ thông tin” của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM, bằng hình thức học bậc Cao đẳng Công nghệ thông tin (2,5 năm) do trường Cao đẳng Quốc tế Tp.HCM cấp bằng (dạy theo chương trình của ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Tp.HCM) và học tiếp chương trình hoàn thiện đại học (1,5 năm) của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia TpHCM để lấy bằng cử nhân CNTT chính quy của ĐH Khoa Học Tự Nhiên – ĐH Quốc Gia Tp.HCM.