Thông báo đóng đoàn phí năm học 2015 - 2016

Thực hiện theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh về việc thu đoàn phí của đoàn viên đang học tập và sinh hoạt đoàn tại Trường, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM thông báo đến các Chi đoàn và toàn thể Đoàn viên việc thu đoàn phí năm học 2015 - 2016 như sau: 

Đối tượng:

Đoàn viên (kể cả đảng viên) hiện đang tham gia sinh hoạt đoàn tại Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM

Mức thu đoàn phí:

- Đối với đoàn viên không hưởng lương (sinh viên): đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một tháng. (2.000 đồng/1 đoàn viên/1 tháng)

- Đối với đoàn viên có hưởng lương (CBNV-GV): đóng đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một tháng. (5.000 đồng/1 đoàn viên/1 tháng)

  • Đối với Đoàn viên khóa 06: Thu Đoàn phí từ khi chuyển sinh hoạt đoàn đến trường
  • Đối với Đoàn viên khóa 04, 05: Thu Đoàn phí kể từ khi chuyển sinh hoạt đoàn đến trường.
  • Đối với Đoàn viên khóa 03: Khi rút sổ đoàn truy nộp đoàn phí trong suốt khóa học, từ thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn đến trường (giai đoạn 2013 - 2016)

Thời gian thu:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2016.

Riêng đoàn viên khóa 03, Bí thư Chi đoàn thu và lập danh sách đoàn viên đóng đoàn phí theo chi đoàn hoặc cá nhân đoàn viên đóng đoàn phí khi đến làm thủ tục rút chuyển sinh hoạt đoàn.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn, đoàn viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.