Thông báo v/v học Giáo dục thể chất

Nhà trường thông báo đến các tất cả bạn sinh viên Khóa 07 ( 2017 - 2020 ) đúng 7h00 ngày 11/11/2017 các bạn tập trung tại Trường Trung cấp Quang Trung ( địa chỉ: 106 đường 34, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM ) để học môn Giáo dục thể chất.

Ghi chú: các bạn có mặt ở trường đúng 7h00 và liên hệ gặp thầy Hồ Quang Thịnh.