Thông báo về quy định mới tham gia Bảo hiểm y tế Sinh viên

Thông báo về quy định mới tham gia Bảo hiểm y tế Sinh viên:

Danh sách sinh viên cần điền thông tin

- Sinh viên tự tra cứu thông tin thẻ BHYT tại trang wed: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx. Các bước thực hiện 

- Lưu ý: Khi tra cứu, trường hợp cho ra nhiều kết quả, bấm vào Xem thông tin hộ, để tìm thông tin đúng.

- Trường hợp không tìm thấy kết quả, HSSV căn cứ Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú kê khai: Mẫu TK1-TS và Phụ lục Thành viên hộ gia đình( mẫu giấy tại phòng tài vụ)

- Để kịp thời cấp thẻ BHYT vào ngày 01/01/2018, sinh viên cung cấp sớm mã phường(xã), mã quận (huyện), mã thành phố(tỉnh) của nơi cấp giấy khai sinh cho trường. Tìm mã tại trang wed http://www.gso.gov.vn/dmhc2015. Các bước thực hiện

- Sinh viên nhanh chóng điền thông tin và nộp lại cho trường để làm BHYT, trường hợp không nộp thông tin sẽ không làm thẻ BHYT.