Thông báo học trả nợ môn đối với sinh viên khóa 05, liên thông

Sinh viên (SV) khóa 05 (2015-2018) sẽ hết thời hạn học tập tại trường trong năm học 2017-2018.

Vì vậy SV còn nợ các môn học ( do đã học nhưng chưa đạt) lưu ý phải  đăng ký trả nợ môn gấp cho phòng đào tạo để hoàn thành môn học và làm thủ tục xét tốt nghiệp.

SV có thể trả nợ môn theo hình thức:

Cách 1: Lập nhóm đủ 10 SV để học trả nợ môn

Cách 2: Làm đơn đăng ký học vét với số lượng chưa đủ 10 SV (đóng tiền theo số lượng 10 SV)

Hạn chót 20/06/2018

Sau khi đăng ký sẽ có lịch học 

Tải mẫu đơn đăng ký trả nợ môn tại đây

Lưu ý: Sau thời hạn nêu trên, phòng đào tạo không giải quyết bất cứ trường hợp trả nợ môn nào đối với sinh viên khóa 05, liên thông xin gia hạn thời gian học để trả nợ.