THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG - VB2 KHÓA 06 -07 UPDATE NGÀY 03/10/2017

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG VÀ LỚP VB2 KHÓA 06 -07 UPDATE NGÀY 03/10/2017 (Chi tiết xem tại đây)

Lớp trưởng 2 lớp theo dõi và cập nhật - thông báo cho các bạn trong lớp tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ

LƯU Ý: Những môn line vàng là môn học mới