Khoa Dược

   

NHÂN SỰ

PHỤ TRÁCH KHOA

DS. Phạm Thành Lợi

ĐT: 08.5404 7799 - ex. 104

0918 25 63 93

E-mail: duoc@ich.edu.vn

Kỹ thuật viên

Huỳnh Ngọc Thảo

ĐT: 08.5404 7799 - ex. 108

DĐ: 0933 45 61 19

NGÀNH ĐÀO TẠO