Khoa Dược

   

NHÂN SỰ

TRƯỞNG KHOA

ThS. Huỳnh Quốc Việt

 

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 104

DĐ:0908260987

E-mail: duoc@ich.edu.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

 HỌC HÀM

  HỌC VỊ

CHỨC VỤ

MÔN GIẢNG DẠY

1

Dương Nguyên Xuân Lâm

ThS. DS

Giảng viên ĐHYD Tp. HCM

Thực vật, Đọc viết tên thuốc

2

Nguyễn Đỗ Lâm Điền

DS

Giảng viên ĐHYD Tp. HCM

Dược liệu

3

Lê Ngọc Tú

ThS. DS

Giảng viên ĐHYD Tp. HCM

Dược lý, Kỹ năng tư vấn bán thuốc

4

Hoàng Anh Việt

ThS. DS

Giảng viên ĐHYD Tp. HCM

Hoá phân tích, Kiểm nghiệm thuốc

5

Mai Thành Tấn

ThS. DS

Giảng viên ĐHYD Tp. HCM

Hoá dược, dược lý

6

Thái Thị Quỳnh Như

DS

Giảng viên

Bào chế

7

Lăng Tiến Dũng

DS

Giảng viên

Bào chế, Công nghiệp sản xuất dược phẩm

8

Phạm Kế Thuận

ThS. BS

Giảng viên

Y học cơ sở 1,2

9

Vũ Nguyễn Kim Phương

DS

Giảng viên

Hoá phân tích

10     

Trần Thị Phương Chi

DS

Giảng viên

Kinh tế dược, Bào chế

11

Võ Sĩ Nhật

ThS. DS

Giảng viên ĐH Miền Đông

Kiểm nghiệm

12

Nguyễn Thị Hoàng Yến

BS

Giảng viên

Y học cơ sở 1,2

13

Tạ Quang Vượng

ThS. DS

Giảng viên ĐHYD Tp. HCM

Hoá sinh, Độc chất

14

Nguyễn Thị Minh Thu

ThS. DS

Giảng viên

Quản lý dược, Đảm bảo chất lượng thuốc

15

Phạm Thị Huyền Trang

DS

Giảng viên

Vi sinh – Ký sinh