Bộ môn Xây dựng - Kiến trúc

   

TỔTRƯỞNG TỔ BỘ MÔN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC

ThS. Phan Nguyên Lộc

ĐT: 028 5404 7799 - ext: 104

DĐ:0938005113

E-mail: xaydung@ich.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA KHOA:

STT

HỌ TÊN

HỌC HÀM 

HỌC VỊ

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Anh Tú

Thạc sỹ

-  Giảng viên bộ môn

- Giám đốc C.ty CP Xây dựng Bảo Khang.

2

Thái Hoàng Ân

Thạc sỹ

-  Giảng viên bộ môn.

- Quản lý dự án C.ty CP Quốc Cường Gia Lai.

 3

Võ Tấn Duy

Thạc sỹ

-  Giảng viên bộ môn.

- Phó giám đốc C.ty CP Xây dựng Mộc Hà

4

Nguyễn Tấn Đạt

Thạc sỹ

- Giảng viên bộ môn

- Trưởng phòng KT – Nhà máy thuốc lá Khánh Hội

5

 Đỗ Hồng Hưng

Thạc sỹ

- Giảng viên bộ môn

- Phó GĐ C.ty CP Đầu tư & XD GIVICO

6

Nguyễn Thị Hồng Thơi

Kỹ sư

- Giảng viên bộ môn

- Dự toán & Quản lý khối lượng C.ty CP TM Địa Ốc Việt

7

Đoàn Khắc Phiếu

Thạc sỹ

- Giảng viên bộ môn