THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ KHÓA 08, 09

Trường Cao Đẳng Quốc Tế TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 08 (2018 - 2021), khóa 09 (2019 - 2022) về việc thanh toán học phí.

Lưu ý: Hạn cuối đóng học phí là ngày 05/11/2020. Những sinh viên nào không đóng học phí đúng hạn sẽ bị cấm thi lần thứ nhất.

Hình 1. Thông báo học phí khóa 08

Hình 2. Thông báo học phí khóa 09

Phòng Truyền Thông.