Chuỗi hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và khai giảng năm học 2018 – 2019

   

Ngày 16/9 , trường Cao đẳng Quốc tế TP. HCM tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và khai giảng năm học 2018 – 2019. Đây cũng là dịp “Nhà" ICH cùng nhìn lại chặng đường đã qua và đón chào tuổi mới với khí thế sẵn sàng, hứng khởi cho chặng đường phía trước.

Trước đó, Nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động ghi dấu tuổi mới của ICH cũng như chuỗi hoạt động chào năm học mới như:

  • Cuộc thi: “Tiếng hát Karaoke chào đón tân sinh viên”

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Tiếng hát Karaoke của các bạn sinh viên - Hình 1)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Tiếng hát Karaoke của các bạn sinh viên - Hình 2)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Tiếng hát Karaoke của các bạn sinh viên - Hình 3)

  • Cuộc thi: “Tiếng hát Karaoke cán bộ giảng viên”

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế

(Tiếng hát Karaoke cán bộ giảng viên ICH - Hình 1)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Tiếng hát Karaoke cán bộ giảng viên ICH - Hình 2)

Cuộc thi: “Rung chuông vàng chinh phục tri thức ICH”

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Rung chuông vàng chinh phục tri thức ICH - Hình 1)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Rung chuông vàng chinh phục tri thức ICH - Hình 2)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Rung chuông vàng chinh phục tri thức ICH - Hình 3)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Rung chuông vàng chinh phục tri thức ICH - Hình 4)

Cuộc thi: “Bóng đá chào đón tân sinh viên”

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Bóng đá chào đón tân sinh viên - Hình 1)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Bóng đá chào đón tân sinh viên - Hình 2)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Bóng đá chào đón tân sinh viên - Hình 3)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Bóng đá chào đón tân sinh viên - Hình 4)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Bóng đá chào đón tân sinh viên - Hình 5)

trường,trường cao đẳng, trường cao đẳng quốc tế tphcm, sinh viên, tuyển sinh cao đẳng, cao đẳng chính quy, cao đẳng, chọn ngành, chọn nghề, cao đẳng quốc tế, trường quốc tế, lễ khai giảng, khai giảng, kỷ niệm 10, thành lập trường, thành lập

(Bóng đá chào đón tân sinh viên - Hình 6)

Những hoạt động chào mừng trên đã tạo không khí tưng bừng cho buổi lễ, qua đó xây dựng tình đoàn kết, ra sức thi đua học tập cũng như giảng dạy được tốt hơn. Mong rằng những kết quả tốt đẹp của đợt thi này sẽ tạo ra động lực mới thúc đẩy các hoạt động dạy - học và rèn luyện của trường càng ngày càng tiến bộ hơn góp phần hoàn thành xuất săc nhiệm vụ được giao: "Đào tạo chất lượng - Học để thành công".