Điểm thi học kỳ 3 năm học 2016 - 2017 cập nhật ngày 26/09/2017

   

Giao thoa văn hóa (CDTA05A, CDTA06A)

CDTP05A

Phân tích thực phẩm (LT)

Công nghệ chế biến thực phẩm (LT)

Công nghệ chế biến thực phẩm (TH)

Công nghệ chế biến rau quả

Điện kỹ thuật

Công nghệ sản xuất bia rượu

Công nghệ chế biến lương thực

Thực hành kỹ thuật thực phẩm 2

Đóng gói bao bì và kiểm tra chất lượng bao bì TP

TH bao gói và kiểm tra chất lượng bao bì TP

CDTP06A

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

Điện kỹ thuật

Anh văn giao tiếp 2

Hóa cơ bản (TH)

Hóa học hóa sinh thực phẩm

Dinh dưỡng và thực phẩm chức năng (UPDATE SAU)

Kỹ thuật xử lý môi trường

CDTA05A

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Tiếng Anh tài chính ngân hàng

Tiếng Anh hành chính văn phòng

CDTA06A

Từ vựng thực hành

Anh văn giao tiếp 2

CDDH05A

Tạo các bản vẽ ký thuật căn bản

CDDH06A

Thiết kế xây dựng mạng 1

Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mạng máy tính

Anh văn giao tiếp 2

CDMT06A

Thiết kế xây dựng mạng 1

Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mạng máy tính

Anh văn giao tiếp 2

CDLT06A

Thiết kế xây dựng mạng 1

Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mạng máy tính

Anh văn giao tiếp 2

CDDU05A

Lý thuyết dược lý 2

Bào chế đại cương

Anh văn giao tiếp 2

Kiểm nghiệm (LT)

CDDU06A

Lý thuyết hóa học 2

Lý thuyết dược liệu

Y học cơ sở 2

Anh văn giao tiếp 2

CDKT05A

Kế toán hành chính sự nghiệp (LT)

Ngoại ngữ chuyên ngành

Kế toán doanh nghiệp 3

CDQT05A

Kế toán doanh nghiệp

Ngoại ngữ chuyên ngành

Quản trị chất lượng

CDKT06A

Luật kinh tế và luật doanh nghiệp

KInh tế vi mô

Kế toán doanh nghiệp 1

Ngoại ngữ chuyên ngành

Anh văn giao tiếp 2

CDQT06A

Luật kinh tế và luật doanh nghiệp

KInh tế vi mô

Ngoại ngữ chuyên ngành

Anh văn giao tiếp 2

Quản trị chất lượng

CDNH05A

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa)

Nghiệp vụ nhà hàng 3 (cập nhật ngày 18/08/2017)

CDMA05A

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Hoa)

Chế biến bánh

CDNH06A

Nghiệp vụ nhà hàng 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Anh văn giao tiếp 2

Sinh lý dinh dưỡng

Marketing du lịch

CDMA06A

Nghiệp vụ nhà hàng 1

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Anh văn giao tiếp 2

Sinh lý dinh dưỡng

Marketing du lịch

CDDC06A

Điện tử cơ bản (LT)

Điện tử cơ bản (TH)

Điện kỹ thuật

Đo lường điện

Vẽ kỹ thuật 3

Anh văn giao tiếp 2

CDXD05A

Vật liệu xây dựng

Cơ sở kết cấu xây dựng

Đồ án bản vẽ xây dựng

Thực tập thi công bê tông cốt thép

Anh văn chuyên ngành

Kỹ thuật thi công hoàn thiện công trình

Đo bốc khối lượng xây dựng

CDXD06A

Thực tập thi công bê tông cốt thép

Cơ sở kết cấu xây dựng

Vẽ kỹ thuật 3

Anh văn giao tiếp 2

Tin liên quan