Quy định chuẩn đầu ra trình độ Trung cấp nghề

  • Về chuyên môn: hoàn thành các môn học, mô-đun theo đúng chương trình đào tạo quy định theo từng nghề đã học và phải đạt chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp.
  • Về ngoại ngữ: Anh văn trình độ A.
  • Về tin học: Tin học trình độ A .