Quy định chuẩn đầu ra trình độ Cao Đẳng chính quy

  • Về chuyên môn: hoàn thành các môn học, mô-đun theo đúng chương trình đào tạo quy định theo từng ngành đã học và phải đạt chuẩn trong kỳ thi tốt nghiệp.
  • Về ngoại ngữ: Anh văn trình độ TOEIC - 350.
  • Về tin học: Tin học trình độ MOS - 2010.

Xem chi tiết văn bản tại đây