Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Ngành Kế Toán Doanh Nghiệp

Ngành kế toán

Kế toán là công việc ghi chép thu, chi và cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp, một cơ sở kinh doanh…….của doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân.

Đối tượng của kế toán đó là sự hình thành và biến động của tài sản hoặc dòng tiền mà người làm kế toán cần phải thể hiện cho doanh nghiệp nắm được trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán được chia ra là:

  • Kế toán hành chánh sự nghiệp

  • kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ

  • Kế toán sản xuất

  • Ngành kế toán

Ngành Kế toán học những gì? 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên ngành kế toán sẽ được cung cấp kiến thức về khung pháp lý của ngành kế toán, kiểm toán, hệ thống chuẩn mực của kế toán Việt Nam.

Kiến thức về thu thập , xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán: tính chi phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh, tiến độ công trình của doanh nghiệp….

+ Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

+ Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

+ Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Trang bị Kỹ năng

Ngoài các kiến thức nên tảng, tổng quan sinh viên học ngành kế toán còn được trang bị kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý thời gian…

 Ngành kế toán

Chuẩn đầu ra của ngành kế toán

Sinh viên Kế toán ra trường phải đạt được những yêu cầu sau của ngành.
+ Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

+ Khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Phải có khả năng ngoại ngữ TOEIC 350 và tin học MOS

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

- Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

 

 

 

Đăng ký online nhận ngay học bổng tựu trường

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ ràng hơn về các khóa học.

Trụ sở chính : 460D Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM

( Đối diện bệnh viện triều an - bến xe miền tây)

Hotline: 091 2244 100 - 0902 345 092

Thứ Hai đến thứ Sáu : 07:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Thứ Bảy : 07:30 - 12:00