Phòng Công tác HSSV

Phòng Công tác HSSV

NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Quốc Toàn

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 109

DĐ:0909337998

E-mail: hssv@ich.edu.vn

toanctsv@yahoo.com.vn

CHỨC NĂNG

 • Giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh - sinh viên nhằm đảm bảo cho học sinh - sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong các mặt,
 • Tổ chức quản lý, rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh - sinh viên,
 • Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh - sinh viên.
 • Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh - sinh viên.

NHIỆM VỤ

 • Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện và quản lý học sinh - sinh viên.
 • Theo dõi, giúp đỡ học sinh - sinh viên trong học tập, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, và những hoạt động khác ngoài giờ học, quản lý học sinh - sinh viên ở khu nội trú và theo dõi học sinh - sinh viên ngoại trú.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với học sinh - sinh viên.
 • Tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ của học sinh - sinh viên.
 • Đề suất về thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh - sinh viên.
 • Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Đăng ký online nhận ngay học bổng tựu trường

Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ ràng hơn về các khóa học.

Trụ sở chính : 460D Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM

( Đối diện bệnh viện triều an - bến xe miền tây)

Hotline: 091 2244 100 - 0902 345 092

Thứ Hai đến thứ Sáu : 07:30 - 11:30, 13:00 - 17:00
Thứ Bảy : 07:30 - 12:00