Livestream mỗi ngày- Cùng bạn lựa chọn nghề nghiệp

   

KẾ HOẠCH

Trực tiếp tư vấn trực tuyến, đợt 2, do sinh viên các Khoa thực hiện

 

Nhằm cung cấp cho học sinh lớp 12 vừa tốt nghiệp thông tin về ngành nghề của nhà trường đang đào tạo để học sinh lựa chọn đăng ký vào học tại trường. Văn phòng Đoàn trường tổ chức nhóm tư vấn trực tiếp “ Cùng bạn Lựa chọn nghề nghiệp” với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian:

- Tư vấn vào khung giờ: 19h  đến 20h hàng ngày

- Tư vấn trực tiếp vào 06 buổi:

Buổi 1:  30/6/2017, ngành: Nhà hàng khách sạn, Bếp, Hướng dẫn du lịch

Khách mời:  Nhà hàng khách sạn: Đỗ Quốc Huy (NH04), Mai Thị Ngọc Huỳnh (MA05)

Buổi 2:  01/7/2017, ngành Công nghệ thông tin (Lập trình, Quản trị mạng), Thiết kế đồ họa.

Khách mời: Nguyễn Hoàng Nghĩa (LT04).

Buổi 3: 03/7/2017, ngành Công tác xã hội, Kế toán, Quản trị doanh nghiệp.

Khách mời: Bùi Thị Vân (QT04), Phạm Trung Thiện (KT04), Huỳnh Vinh Huy (QT06)

Buổi 4: 04/7/2017 ngành Thiết kế thời trang, Tiếng anh thương mại

  Khách mời: Ngọc Huyền

Buổi 5: 05/7/2017 khối ngành Y Dược

Khách mời: Anh Khoa (DU04)

Buổi 6: 06/07/2017, ngành  (Xây dựng, Điện công nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Kiểm nghiệm)

Khách mời: Bùi Thành Trung (XD04)

2.  Địa điểm: Tại trang fanpage của trường: https://www.facebook.com/ich.edu.vn/