Đề thi và Đáp án kỳ thi THPT Quốc gia 2017

   

I. Đề thi các môn của kỳ thi THPT quốc gia 2017:

1. Đề thi môn Ngữ văn: Đề thi Ngữ văn năm nay dễ thở hơn các năm trước.

2. Đề thi môn Toán  

3. Đề thi môn Vật Lý

4. Đề thi môn Hóa Học

5. Đề thi môn Sinh học

6. Đề thi môn Tiếng Anh

II. Đáp án các môn của kỳ thi THPT quốc gia 2017:

1. Đáp án môn Ngữ văn THPT quốc gia 2017

2. Đáp án môn Toán THPT quốc gia 2017

3. Đáp án đề thi Môn Vật Lý THPT quốc gia 2017

4. Đáp án đề thi Môn hóa học THPT quốc gia 2017

5. Đáp án đề thi Môn Sinh Học THPT quốc gia 2017 

6. Đáp án đề thi Môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2017

-----------------------------------------------------------------------------

Xét tuyển vào Cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy của Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM