CV 2817, khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

   

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành CV 2817, về việc khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS. Đây là hướng đi dựa vào mô hình của các nước tiên tiến đang áp dụng. Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM đang triển khai hệ 9 + Cao đẳng.

Tuyển sinh lớp 10, 11 vào hệ 9 + Cao đẳng

công văn 2817, CV 2817, khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS