Tập Huấn Cán Bộ Đoàn Trường Cao đẳng Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                               THÔNG BÁO
                                              V/v TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN 
Nhằm triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018, hướng dẫn hoạt động Đoàn cho các chi đoàn; kịp thời bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn; tạo môi trường cho cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:
- Thời gian: ngày 23-24/09/2017 (2 ngày 1 đêm)
- Địa điểm: Trung tâm Thanh thiếu niên Tp HCM Huyện Cần Giờ ( Dự kiến)
- Thành phần tham gia: cán bộ Đoàn chi đoàn các lớp, cán bộ văn phòng Đoàn, cộng tác viên văn phòng Đoàn
Các đồng chí hãy chuẩn bị sẵn sàng để đi học tập trải nghiệm nào !!!