[Góc nhỏ sinh viên ICH] Dù thời sinh viên "ngắn chẳng tày gang"

   

Một năm qua Nhà trường không ngừng cải tiến nâng cấp để có thể ghi lại những kỉ niệm qua những hoạt động sự kiện Bằng những VIDEO và HÌNH ẢNH. Nhà trường đã mở thêm 2 chuyên mục VIDEO ICH VÀ HÌNH ẢNH ICH cũng là một lời nhắc giữ lại những kí ức - những mảng màu đẹp nhất còn mãi thời sinh viên ICH...!