Hoạt động khoa Công nghệ

  • Sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm học tập thực tế tại Doanh nghiệp

    Theo kế hoạch đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM, ngoài giờ học lý thuyết, sinh viên theo học sẽ có những chuyến đi thực tập, thực tế tại các công ty, nhà máy. Qua đó, sinh viên trực tiếp kiến tập quy trình hoạt động, quy mô và cách thức quản lý, vận hành, áp dụng những lý thuyết đã học được và thử nghiệm nó, nhằm cọ sát thực tế và rút ra kinh nghiệm cho mình...