Tải hồ sơ

1. CAO ĐẲNG ĐẠI TRÀ, HỆ CHÍNH QUY

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   

01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)

01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực), (có thể bổ sung sau).

01 Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có), (có thể bổ sung sau)

01 Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)

02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận

04 tấm Ảnh 3x4

Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

2. CAO ĐẲNG DỰ BỊ

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   

01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)

01 Học bạ THPT và THCS (bản chính),

02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận

04 tấm Ảnh 3x4

Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

3. CAO ĐẲNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT, HỆ CHÍNH QUY

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực), (Thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT sau khi nhận được)
01 Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có), (có thể bổ sung sau).
01 Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau).
02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận.
04 tấm Ảnh 3x4
Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

4. CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.
01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực), (có thể bổ sung sau)
01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực), 
01 Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có), (có thể bổ sung sau)
01 Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)
02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
04 tấm Ảnh 3x4
Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

5. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG / VĂN BẰNG 2, HỆ CHÍNH QUY

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.
01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực).
01 Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)
02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
04 tấm Ảnh 3x4
Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực)
01 Bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. (có chứng thực)

6. HỆ 9 +  CAO ĐẲNG (TUYỂN SINH LỚP 10, LỚP 11, LỚP 12) 

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.
01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
01 Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính).
01 Học bạ THCS (bản chính)
02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
04 tấm Ảnh 3x4
Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây(có chứng thực)

7.  LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (có chứng thực).
01 Bảng điểm (có chứng thực)
02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
04 tấm Ảnh 3x4
Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây(có chứng thực)