Tải hồ sơ

  1. CAO ĐẲNG ĐẠI TRÀ, HỆ CHÍNH QUY
  • 01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
  • 01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
  • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực),(Thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT sau khi nhận được)
  • 01 Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có),  (có thể bổ sung sau)
  • 01 Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)
  • 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
  • 04 tấm Ảnh 3x4
  • Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

  2. CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO, NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

   • 01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
   • 01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
   • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực),(Thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT sau khi nhận được)
   • 01 Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có),  (có thể bổ sung sau)
   • 01 Bản sao học bạ THPT (chứng thực), 5 học kỳ, (có thể bổ sung sau)
   • 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
   • 04 tấm Ảnh 3x4
   • Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

  3. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG / VĂN BẰNG 2, HỆ CHÍNH QUY


   • 01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
   • 01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
   • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (có chứng thực)
   • 01 Phiếu chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (nếu có),  (có thể bổ sung sau)
   • 01 Bản sao học bạ THPT (có chứng thực)
   • 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
   • 04 tấm Ảnh 3x4
   • Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)
  • 01 Bản sao Bằng Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. (có chứng thực)

  4. HỆ 9 +  CAO ĐẲNG 


   • 01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
   • 01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
   • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS (có chứng thực),(Thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời phải bổ sung bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT sau khi nhận được)
   • 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
   • 04 tấm Ảnh 3x4
   • Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)

  5.  LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

                   

   • 01 Hồ sơ đăng ký được cung cấp tại trường hoặc thí sinh có thể tải tại đây.   
   • 01 Bản sao CMND, 01 giấy khai sinh, 01 hộ khẩu (có chứng thực)
   • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (có chứng thực)
   • 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người nhận
   • 04 tấm Ảnh 3x4
   • Sơ yếu lý lịch được cung cấp tại trường, mẫu mua tại nhà sách hoặc thí sinh có thể tải tại đây. (có chứng thực sau khi điền mẫu sơ yếu lý lịch)
  •    01 Bảng điểm (có chứng thực)